Cleantech Regio

Cleantech regio

Wat wil/doet de Cleantech Regio?

In de Cleantech Regio (CTR) werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen samen met ondernemers, onderwijs en onderzoek aan een energie-neutrale en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hier hand in hand.
De doelstellingen luiden als volgt:
• 10 procent minder CO2-uitstoot/minder gebruik fossiele brandstof in 2020
• CO2-neutraal in 2030
• In 2020 33 procent minder afval door hergebruik grondstoffen en recycling en uiteindelijk géén restafval in 2030
• 4000 extra cleantech(-gerelateerde)-banen
Meer informatie vind je op de website van de Cleantech Regio.

Cleantech Regio en emovia

In opdracht van de CTR, ten behoeve van het programma Slimme en Schone Mobiliteit van de Omgevingsagenda, richt emovia een centrum voor elektrisch vervoer op in de Cleantech Regio.

Doel

Het doel van de opdracht komt overeen met de doelstelling van emovia: het stimuleren van burgers en bedrijven om 100% elektrisch te gaan rijden – een in een eigen auto of een deelauto.

Uitvoering

emovia richt zich niet alleen op het informeren over elektrisch rijden. Ook beleving, dat wil zeggen het ervaren van de ‘fun factor’ van elektrisch rijden, vindt ze belangrijk. Daarom organiseert emovia Electric Experiences (roadshows) en maakt ze proefritten mogelijk. Daarnaast organiseert emovia informatie-avonden, komt zij op verzoek met een mobiel informatieloket naar een locatie, informeert zij energiecoöperaties en gemeenten over het inzetten van deelauto’s en helpt ze hen desgewenst bij het ontwikkelen van een strategisch laadpalenplan. Op dit moment is emovia bezig met de ontwikkeling van een e-deelauto business en een Electric Experience Center.