Gemeente Lochem

Gemeente Lochem

Wat wil/doet de gemeente Lochem

De gemeente Lochem was in 2010 al een koploper op het gebied van duurzaamheid in 2010. Speerpunten van haar beleid zijn:

  • Bundelen en stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie.
  • Stimuleren van de opwek van duurzame energie, realiseren van duurzame energielandschappen en realiseren energiebesparing in woningbouw, bedrijven en scholen.
  • Stimuleren van duurzame mobiliteit.
  • Beeersbaarheid van de kosten van het beheer/onderhoud van de openbare ruimte.

Inmiddels zijn er vele plannen gemaakt en is begonnen met de uitvoering van stimuleringsmaatregelen voor burgers, bedrijven en instellingen. Een groot aantal van de Lochemse verduurzamingsinitiatieven is op deze website te vinden onder het logo van LochemEnergie (onderaan deze pagina). Natuurlijk kun je ook de website van LochemEnergie bezoeken. Lees op de site van de gemeente Lochem over bijvoorbeeld 'De Groene Fabriek' en de herinrichting van de De Nieuwe Beek en de Barchemse Veengoot.

Contactpersonen op het gebied van duurzaamheid bij de gemeente Lochem zijn Tjitske Osinga en Marc Mobach.

emovia en haar relatie met de gemeente Lochem en LochemEnergie

De oprichters van emovia zijn in 2015 door LochemEnergie ingeschakeld om deze energiecoöperatie en de gemeente te ondersteunen bij de ontwikkeling van een strategisch laadpalenplan. Op basis van de resultaten van deze verkenning heeft de gemeente Lochem  besloten om het plaatsen van elektrische laadpalen te faciliteren voor bedrijfsleven en burgers. Ze noemen dit 'de Lochemse aanpak'. emovia ondersteunt LochemEnergie bij de uitwerking van het strategische laadpalenplan en het help het te implementeren. 

Doel emovia

Doel van de opdracht voor emovia is op de korte termijn 24 dubbele laadpalen te plaatsen in de gemeente Lochem en daarmee een belangrijke stap te zetten naar een grotere laadzekerheid in de toekomst.

Uitvoering

1. Bedrijven worden gestimuleerd dubbele laadpalen te plaatsen volgens de verlengde private aansluitingsmethode (VPA) op openbaar toegankelijke parkeerplaatsen met een elektriciteitsaansluiting achter de meter van het bedrijf.
2. Burgers worden ondersteund bij de plaatsing van een publieke dubbele laadpaal op een openbare parkeerplaats als zij een elektrisch voertuig hebben gekocht of gaan delen. Een laadpaal op publiek terrein is nodig als op eigen terrein een privé laadpaal niet mogelijk is (geen oprit).
3. Grotere bedrijven en instellingen wordt een verkenning aangeboden om een laadplein aan te leggen.
(link met flyer (via Marianne Scheepens), eerst de oude en daarna de nieuwe)

Ben je geïnteresseerd in of heb je vragen over het laadpalenaanbod/plan? Neem dan contact op met Bart Dik of Yvonne Nieuwpoort.