Gemeente Voorst

Gemeente Voorst

Wat wil/doet de gemeente Voorst

De gemeente Voorst wil een energieneutrale gemeente bereiken. De gemeente verwacht dat 40% van deze doelstelling kan worden bereikt door energiebesparing. De overige 60% moet worden gerealiseerd door (grootschalige) lokale energieopwekking. Uiteindelijk gaat het om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie, waardoor de CO2-uitstoot sterk verminderd wordt.

Onder andere op het gebied van elektrische mobiliteit spant de gemeente Voorst zich in. Zo wil de gemeente in 2020 een dekkend netwerk (loopafstand) van openbare laadpalen in de gemeente hebben. In 2030 moet 25% van het vervoer elektrisch zijn. De uitstoot door auto's moet gehalveerd zijn in 2030, mede (grotendeels) doordat voertuig dan schoner zijn geworden dankzij technische verbeteringen (deze ontwikkelingen wil de gemeente op de voet volgen).

De gemeente wil genoemde doelstellingen halen door onder andere bij aanbestedingen, bijvoorbeeld bij doelgroepenvervoer, afvalinzameling en dergelijke, schone (vracht)wagens in de uitwerking mee te nemen. Voorst wil zelf het goede voorbeeld geven door het gemeentelijke wagenpark versneld te verduurzamen. bereiken. Zo heeft de gemeente Voorst enkele elektrische auto's aangeschaft die ze graag wil delen met burgers. De gemeente maakt nl. geen gebruik van deze voertuigen in de avonduren en het weekend. Als deze emissievrije auto's vaker worden gebruikt, wordt de uitstoot van CO2 per saldo lager. Een mogelijk neveneffect is dat de aanschaf van een tweede benzine-auto door inwoners van de gemeente wordt voorkomen. De elektrische deelauto's geven burgers bovendien de kans om elektrisch te rijden zelf te ervaren en daar enthousiast voor te worden.

Meer plannen en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kun je vinden op de website van de gemeente Voorst.

Contactpersonen bij de gemeente Voorst zijn Jelleke Bosman en Waldo Ogg.

emovia en de gemeente Voorst

emovia is gevraagd om het delen van twee vierpersoonsvoertuigen te organiseren. Hierbij moet worden gedacht aan het zoeken en begeleiden van een lokale enthousiaste trekker van dit project, een reserveringsysteem te installeren met een goede verzekering tegen schade en diefstal, het schoonhouden van de voertuigen enz. emovia streeft ernaar om deze dienstverlening te exploiteren in directe samenwerking met een lokale energiecoöperatie.

Doel emovia

emovia wil op alle manieren inwoners in contact brengen met elektrisch rijden tegen een concurrerend tarief. Zo wil zij het aantal elektrisch gereden kilometers vergroten en de aanschaf van de tweede fossiele brandstof auto vermijden.

Uitvoering

Lees de offerte die emovia aan de gemeente heeft gedaan.
Tijdens Cleantech Tomorrow 2018 toonde emovia op 20 april op verzoek van de gemeente Voorst diverse concepten om auto's te delen. Daarnaast werd uitgelegd wat Vehicle to Home (V2H) is en waarom de behoefte hieraan groeit.