Gemeente Zutphen en ZutphenEnergie

     

Wat willen de gemeente Zutphen en ZutphenEnergie

De gemeente Zutphen en burgercoöperatie ZutphenEnergie hebben elkaar gevonden in het stimuleren van het elektrische-deelautogebruik. De gemeente Zutphen heeft een groot aantal kilometers ingekocht voor de dienstreizen van haar personeel. ZutphenEnergie exploiteert twee e-deelauto’s met het reserveringssysteem van MyWheels.
Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om op De Mars een hub voor elektrisch vervoer te helpen ontwikkelen. Elektrisch vervoer past immers in het beleid van de Cleantech Regio.

emovia en de gemeente Zutphen/ZutphenEnergie

emovia heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ZutphenEnergie, waarin is vastgelegd dat zij elkaar ondersteunen bij de activiteiten op het gebied van elektrische (deel)mobiliteit.

Doel emovia

emovia wil het elektrisch rijden bij de inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente Zutphen onder de aandacht brengen. Beleving van elektrisch rijden en informatie over modellen en laadpalen staan daarbij centraal.

Uitvoering

emovia en ZutphenEnergie trekken samen op bij promotie-activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan was de Electric Experience in Zutphen, georganiseerd door emovia, waar ZutphenEnergie haar eerste deelauto tijdens de opening van de Experience officieel in gebruik nam.