Interreg North-West Europe ECCO

Interreg North-West Europe ECCO

Wie/wat is ECCO?

Landelijke gebieden bieden veel potentie bij het winnen van hernieuwbare energie uit biomassa, zon, water en wind. Hoewel de gevestigde grote energieproducenten hier steeds meer in geïnteresseerd raken, staan ze niet te springen om de sociaal-economische voordelen te delen met de betrokken lokale gemeenschappen. De steun van lokale gemeenschappen is echter onontbeerlijk. Deze kan worden verkregen als niet alleen de lasten maar ook de lusten van de energietransitie worden gedeeld. 
Het Europese ECCO-project wil daarom lokale burgers stimuleren om zelf initiatieven te ontwikkelen op het gebied van verduurzaming. Dan is er samenwerking nodig én kennis van financiën, technologie, marketing en management. De samenwerking kan plaatsvinden in een ECCO, een Creating new Energy Community Co-Operatives oftewel een energiecoöperatie.
Door de kennis, ervaring en businessmodellen van ervaren voorlopers in Noordwest Europa te delen, hoopt het ECCO-project beleidsmakers en mogelijk nieuwe ECCO’s te stimuleren. Om samen verder te bouwen aan een netwerk dat de verduurzaming  kan helpen versnellen en verbreden, het zgn. Accelarator Network.
Voor meer informatie kun je kijken op de Engele site van INTERREG NTW of op de site van de Nederlandse RVO

emovia en ECCO

Mede dankzij ECCO-subsidies is emovia in staat haar werkzaamheden uit te voeren, dat wil zeggen haar doelen te bereiken. emovia maakt bovendien deel uit van het Accelerator Network en deelt haar ervaringen met andere ECCO’s (bijv. op 13 november 2018).

Doel emovia

emovia wil de overstap naar emissie-vrije mobiliteit stimuleren en versnellen om zo de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Uitvoering

emovia licht particulieren, bedrijven en organisaties voor over 100% elektrisch rijden. Daartoe werkt emovia aan een informatieve website, organiseert emovia informatie-bijeenkomsten en biedt zij een mobiel-informatieloket. Ook helpt emovia gemeenten en energiecoöperaties met het ontwikkelen van een strategisch laadpalenplan voor hun gemeente.
Behalve informeren probeert emovia ook om mensen het elektrisch rijden aan den lijve te laten ervaren door roadshows te organiseren en proefritten aan te bieden (t.z.t. in een Electric Experience Center).
Daarnaast is er volop aandacht voor het delen van e-auto’s. Zo biedt emovia een beslisboom voor energiecoöperaties en gemeenten die overwegen om een elektrische deelauto in te zetten. Op dit moment wordt druk gewerkt aan het oprichten van een Electric Experience Center én een e-deelauto-bedrijf. Nu al biedt emovia deelauto's voor € 0,19/km.
ECCO