LochemEnergie

LochemEnergie

Hernieuwbare energie in eigen beheer opwekken

LochemEnergie is een initiatief van burgers die willen dat in 2030 alle energie die in de eigen gemeente wordt gebruikt, duurzaam geproduceerd wordt door burgers en bedrijven. LochemEnergie richt zich daarbij op energie uit zon, wind en water. Maar doet LochemEnergie nog veel meer.

Bezuinigen op energieverbruik

Onder het motto 'Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken' besteedt LochemEnergie veel aandacht en tijd aan het isoleren van woningen. Samen met de gemeente Lochem heeft LochemEnergie een energieloket waar mensen vragen kunnen stellen. Daarnaast zijn er energiecoaches die desgewernt mensen thuis bezoeken om daar advies te geven over energiebezuiniging.

Elektrische deelauto's

LochemEnergie richt zich ook op het delen van 100% elektrische auto's. Want, als auto's worden gedeeld, zijn er niet alleen in aantal minder auto's nodig, maar elektrisch rijden wordt zo ook (financieel) voor iedereen mogelijk. Onder de naam Elektrip biedt LochemEnergie inmiddels al een groot aantal ev-diensten aan.