Strategische infrastructuur voor laadpalen

Wees slim: voorkom wildgroei

Voor het plaatsen van openbare laadpalen werken veel gemeenten met het zgn. open-marktmodel. Dit houdt in dat burgers een laadpaal kunnen aanvragen op een openbare parkeergelegenheid in de gemeente. De aanvraag dienen zij in bij een laadpaalexploitant, die vervolgens op basis van het geschatte rendement beslist of hij de laadpaal zal plaatsen. Risico van deze methode is dat er een wildgroei van laadpalen ontstaat. De kans is groot dat ze niet verspreid over de gemeente op logische, toegankelijke plekken komen te staan.

emovia kan gemeenten helpen bij het bepalen van strategisch plekken voor laadpalen dankzij haar kennis en ervaring op dit gebied.
Heel informatief in dit verband is de Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer. Hierin staat een overzicht van uit het Klimaatakkoord voortvloeiende maatregelen op het gebied van laadinfrastructuur, waarmee gemeenten zero-emissievervoer kunnen (en moeten) stimuleren.

Gemeenten Lochem en Zutphen

Begin 2017 maakten de oprichters van emovia al een strategisch laadpalenplan voor de gemeente Lochem en de gemeente Zutphen. Omdat emovia toen nog niet was opgericht, werkten zij mét en in opdracht ván energiecoöperatie LochemEnergie. Deze samenwerking resulteerde voor de gemeente Lochem in de “Lochemse aanpak": een laadpalenplan waarin vooral lokale ondernemers worden verleid om laadpalen te plaatsen.

Interactieve laadpalen-viewer voor de gemeenten Lochem en Zutphen

De laadpalenviewer voor Lochem en Zutphen

Het onderzoek leidde bovendien tot een mooie interactieve viewer, waarmee de reeds bestaande én de geplande laadpalen in de gemeenten Lochem en Zutphen kunnen worden bekeken. Het leuke van de viewer is dat ook aanvullende informatie kan worden bekeken ...

Net als voor de gemeente Lochem zijn ook voor de gemeente Zutphen profielen van mogelijke laadpunten/-behoeften onderzocht.                               

Een lijst met profielen voor laadpunten in de gemeente Lochem (boven) en de uitwerking van zo'n profiel (rechts)

Gemeente Bronckhorst

Voor de gemeente Bronckhorst schreef emovia begin 2019 een advies over het strategisch plaatsen van laadpalen. Hiervoor werd allereerst voor de hele gemeente een GIS-analyse gedaan. De resultaten hiervan werden weer verwerkt in een interactieve digitale viewer. Vervolgens organiseerde emovia inloopavonden in vijf verschillende dorpskernen.

Tijdens deze avonden gaf emovia informatie over elektrisch rijden: over elektrische auto's, laden etc. En passant werden ook vragen beantwoord over andere duurzame onderwerpen, zoals zonnepanelen en windmolens.
Bezoekers werd gevraagd waar zij graag laadpalen zouden zien en met welke reden. De gewenste laadpalen werden met stickers aangegeven op een kaart waarop ook de reeds gerealiseerde laadpalen waren te zien.

Hierna schreef emovia een plan van aanpak op basis van de GIS-analyse en de gevens die tijdens de inloopavonden werden verzameld. Dit plan werd tijdens een presentatie uitgebreid besproken met de desbetreffende ambtenaren. Een opvallende constatering: de plaatsing van laadpalen bij appartementencomplexen leidt tot diverse problemen. Gemeenten kunnen deze ondervangen door in nieuwe bouwvoorschriften ook voorzieningen mee te nemen voor het laden van elektrische auto's.

Geïnteresseerd?

Wilt u ook graag een strategisch plan laten opstellen voor uw gemeente? Neem dan op contact op met emovia. We zijn u graag van dienst.