Verduurzamen van zakelijk en/of woon-werkverkeer

Om de CO2-uitstoot te verlagen zouden bedrijven hun mobiliteit zo veel mogelijk moeten verduurzamen. Daarnaast kan een dergelijke verduurzaming nog meer voordelen hebben: minder volle parkeerterreinen, kostenbesparing en een gezondere levensstijl.

Verduurzamen van bedrijfsmobiliteit in drie stappen

Samen met gespecialiseerde partners ondersteunt emovia bedrijven bij dit proces van verduurzaming. Gewerkt wordt in de volgende drie stappen:

1 Inventariseren

- mobiliteitsscan van het huidige woon-werkverkeer en/of het zakelijke verkeer
- nulmeting van de voorzieningen waarover het bedrijf op dit moment beschikt en de fiscale mogelijkheden die er zijn
- enquête onder het personeel, mede met het oog op de draagkracht van de verschillende verduurzamingsmogelijkeden
- het bedenken van slimme oplossingen op basis van de verzamelde gegevens

2 Oplossingen inventariseren en doorrekenen

3 Uitvoeren van de gekozen oplossingen

- emovia beschikt over een uitgebreid regionaal netwerk van bedrijven die bij de uitvoering van betekenis kunnen zijn. Indien gewenst kan er eerst met een pilot worden gewerkt.

Voorbeeld van een postcodeanalyse van werknemers t.b.v. de mobiliteitsscan

Voorbeeld van oplossingen voor een bedrijf met verschillende vestigingen

Geïnteresseerd?

Hebt u hulp nodig bij één of meer van bovengenoemde stappen? Neem dan contact met ons op. emovia werkt naar uw wensen en op uw op maat.